Site Kullanım Hakları

ASGOLD KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASGOLD KURUMSAL SİTESİ KULLANIM HAKKI ESASLARI

1-Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde ve yabancı dilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik (tahrifat)yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Bu site içeriğinde yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge kısmen de olsa hiçbir şekil ve surette satılamaz, kiralanamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.

2-Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sitesindeki bağlantılar başka sitelere götürebilir. Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk üstlenmez; Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir ve bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğan/ doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

3-Bu sitede yer alan tüm unsurlar, sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır. Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşan/ bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğmuş/ doğabilecek zararlardan Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. kesinlikle sorumlu değildir.

4-İnternet aracılığıyla Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukuku vesair mevzuattan doğan/doğacak tüm hak ve yetkileri Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye geçecektir.

5-18 yaşından küçüklerin, Asgold web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu değildir.

6-Bu sitede, işbu kullanım hakları ile ilgili olarak belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.

7-İş bu site kullanım haklarının uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mer'i mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

8- Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım şartlarını dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirilmiş kullanım şartları yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve bu sitenin sağladığı hizmetlerin kullanımı, o andan itibaren yenilenmiş kullanım haklarına bağlı olacaktır.

9- Siteyi kullandığınız durumda yukarıdaki hüküm ve koşulları okumuş, anlamış ve kabul etmiş olmaktasınız.

Gizlilik

1-Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., internet sitesi ziyaretçileri tarafından Asgold sitesindeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, v.b.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz.

2-Asgold, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:
Basılı yayınlar/yazışmalar göndermek,
Elektronik posta, SMS, MMS ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek.

3-Kişisel bilgilere, sadece yetkili Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. personeli ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.) web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, reklam ve pazarlama alanında kullanmak hakkına sahiptir. Bu bilgiler, hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanmaz. Ancak, yasal zorunluluk nedeniyle ve/veya resmi mercilerin talepleri karşısında işbu Gizlilik Bölümündeki bilgiler ilgililerce paylaşılabilecektir.

4-Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., sitesindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Gizlilik İlkeleri'ne uyacağını garanti etmez; bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmeniz gerekmektedir.

5- Asgold Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., veritabanına yapılabilecek saldırılar sonucu site ziyaretçilerinin bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması sonucu doğabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk kabul etmez

Copyright © 2018, ASGOLD tescilli markadır.
Site Kullanım Hakları